ตะกรัน/หินปูนในเครื่องล้างจานล้างแก้ว​

May 04, 2021

ตะกรัน/หินปูนในเครื่องล้างจานล้างแก้ว​

ทำอย่างไรให้เครื่องล้างจานอัตโนมัติอุตสาหกรรม มีอายุยืนยาว

การดูแลอาใจใส่ดูแลครื่องล้างจานอัตโนมัติอุตสาหกรรม อย่างเหมาะสมนอกจากจะทำให้อายุเครื่องยาวนาน แล้วยังช่าวยให้ได้คุณภาพการการล้างที่ดีด้วย  แต่ต่อให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ก็ยังมีปัญานึงที่ทำให้ทุกคนปวดหัวเสมอ นั่นก็คือ ตะกรัน หรือ หินปูนในน้ำ ซึ่งจะพบเยอะที่ แท่ง Heater หัว Nozzle ซึ่งมีผลโดยต่อคุณภาพการล้าง บางเคสหนักหน่อยก็พบตะกรันหรือหินปูนที่จานเลย ดังน้นน้ำที่นำมาใช้มีผลโดยตรงต่อเครื่อง แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ 100% เนื่องจากรับน้ำมาใช้จากส่วนกลางอีกกที เป็นต้น บางครั้งส่วนกลางมีระบบกรองหินปูนแล้ว แต่ก็ยังเจอกับปัญหาตะกรันที่เครื่องล้างจาน  ปัญหาที่พบบ่อย คือ แท่ง Heater ของเครื่องล้างจานล้างแก้ว ช็อตเสียหาย ชำรุด เนื่องจากการสะสมตัวของตะกรัน/หินปูน ดังนั้นเราจึงต้องใช้สารเคมีทำความสะอาดเครื่องและแท่ง Heater ทุกวันหลังการใช้งาน แต่ไม่วายบางครั้งเราก็ยังเจอตะกรัน/หินปูนสะสม นำไปสู่ความเสียหายของแท่ง heater ในที่สุด เช่นเดียวกันกับ หัว Nozzle ที่อาจจะอุดตันด้วย วิธีแก้ไขคือ

วิธีแก้ปัญหาแบบทั่วๆไป

1. การใช้สารเคมี​

1. การเติมสารเคมี​

เป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ปลายทาง คือ การถอด แท่ง Heater ออกมาล้างด้วยกรด แล้วก็ต้องทำอย่างนี้ซ้ำกันไปเรื่อยๆ ทั้งปี ​

ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เมื่อล้างด้วยกรดนานๆเข้าก็จะทำให้ออยล์คูลเลอร์เสียหาย รวมถึงวิธีนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหาตะกรันที่สะสมในท่อ​

แต่ทั้ง 2 วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายเป็นประจำต่อเนื่องและไม่สามารถแก้ปัญหาตะกรันได้

วิธีแก้ปัญหาแบบจ่ายครั้งเดียวจบ

VULCAN Electronics Anti-scale​

การใช้ physical water treatment หรือ การเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรันให้หมดสภาพในการยึดติด เป็นการแก้ปัญหาแบบระยะยาว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายประจำระหว่างทาง หลังการติดตั้ง ไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดตะกรันทำความสะอาดแท่ง Heater แล้วก็ไม่พบคราบตะกรัน/หินปูนแข็งใหม่สะสมตัวเพิ่มที่แท่ง Heater ของเครื่องล้างจานและยังพบว่าตะกรัน/หินปูนแข็งเก่ามีจำนวนลดลง ทำให้……​

ลดค่าใช้จ่ายของเคมีและแรงงาน ในการดูแลรักษาความสะอาดประจำวัน​

ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์​

ลดความเสี่ยงที่เครื่องจักรจะชำรุดเสียหาย

ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม​

ตะกรันในแท่งฮีทเตอร์ของเครื่องล้างจาน


ตะกรันใน Nozzle ของเครื่องล้างจานล้างแก้ว

หยุดตะกรัน  ลดสารเคมี ลดค่าใช้จ่าย

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา

Follow us

DESIGN by

All rights reserved ©2022 ​SGI Technology​