ระบบปรับอากาศเป็นส่วนที่ใช้ไฟฟ้าเป็นสัดส่วนมากที่สุดในอาคารพาณิชย์และโรงงาน  ดังนั้นหากระบบปรับอากาศแบบ  Water Cooled Chiller มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนไม่ดีอันเนื่องมาจาก ตะกรัน/หินปูน ทำให้มีการใช้ไฟมากขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อค่าไฟฟ้าโดยรวม ยิ่งตะกรันหินปูนหนามากขึ้น ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนก็ยิ่งน้อยลง เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ชิลเลอร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราดูค่าประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ Chiller ได้จาก Condenser Approach Temperature

     VULCAN เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ Physical Water Treatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรัน/หินปูนให้หมดประสิทธิภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันแบบไม่เอา Ca และ Mg ออกจากน้ำ VULCAN เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดแทนเครื่องทำน้ำอ่อนและการใช้สารเคมี

ชิลเลอร์ – คูลลิ่งทาวเวอร์ (Chiller – Cooling Tower)​

ปัญหาตะกรันที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

ผลกระทบของคราบตะกรัน คราบหินปูน ในชิลเลอร์ (ทั้ง แบบ Heat Plate แบบ Shell and Tube) และ คูลลิ่งทาวเวอร์ ส่งผลให้ เพิ่มอุณหภูมิแอปโพรชของชิลเลอร์ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนต่ำลง ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ ชิลเลอร์ ใช้พลังงานมากขึ้น ประสิทธิภาพต่ำลง อีกทั้งเมื่อมีคราบตะกรันสะสมตัวที่คูลลิ่งทาวเวอร์มาก ก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลล่า ซึ่งเชื้อนี้มีผลกระทบร้ายแรงถึงขั้นทำให้คนที่รับเชื้อเสียชีวิตได้

 

หมายเหตุ : อุณหภูมิแอปโพรชของคอนเดนเซอร์ (Approach Temperature Condenser) คือ ผลต่างระหว่างอุณหภูมิทางเข้าของของไหลตัวกลางที่เข้าสู่อุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อน กับอุณหภูมิทางออกของของไหลที่ถูกปรับอุณหภูมิ ผลต่างของอุณหภูมิหรืออุณหภูมิแอปโพรช แสดงถึงความสามารถของอุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยที่อุณหภูมิแอปโพรชน้อยแสดงถึงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของตัวอุปกรณ์มีประสิทธิภาพที่ดี

 

Technology (The 3 VULCAN Effects)​

ติด VULCAN Electronic Anti-Scale ที่ไหน?​

Value​

ชิลเลอร์ – คูลลิ่งทาวเวอร์

( Chiller – Cooling Tower)​

Technology

(The 3 Vulcan effects)​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ระบบประหยัดพลังงาน,ล้างคอนเดนเซอร์,ล้างชิลเลอร์,การบำรุงรักษา Chiller

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ล้างคอนเดนเซอร์,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง

1. VULCAN reduces scaling on surfaces

(ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่บนพื้นผิว)

2. VULCAN sanitizes the piping system

(สลายตะกรันเดิม ลดปริมาณสนิมและแบคทีเรีย)​

3. VULCAN prevents rust and corrosion​

(ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน)

 

เครื่องกำจัดตะกรัน,ตะกรัน,กำจัดตะกรัน,การบำรุงรักษา Chiller,ล้างชิลเลอร์,ล้างคอนเดนเซอร์

ประหยัดพลังงาน 5-20%

Reduce Energy Usage​ 5-20%

ทดแทนการใช้เคมี​

No Chemical​

ลดการบำรุงรักษาอุปกรณ์​​

No Maintenance​​

ไม่มีการทำความสะอาดท่อ

No Tube Cleaning

ROI ไม่เกิน 2 ปี​

ROI not over 2 years​

ไม่มีการกัดกร่อนในระบบ​​​

Non corrosion effect in system​​

ทดแทน scale inhibitor​

Alternative to scale inhibitor​

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

VULCAN Effects​

ตะกรันหินปูนในคอนเดนเซอร์ของชิลเลอร์
ค่าสมรรถนะการระบายความร้อนชิลเลอร์ Condenser Approach Temperature

ตะกรันหินปูนในคอนเดนเซอร์ของชิลเลอร์​

ค่าสมรรถนะการระบายความร้อนชิลเลอร์ Condenser Approach Temperature​

ตะกรันหินปูนในคูลลิ่งทาวเวอร์

ตะกรันหินปูนในคูลลิ่งทาวเวอร์​

1st VULCAN Effect

2nd VULCAN Effect​

3rd VULCAN Effect​

ทดแทน เครื่องทำน้ำอ่อน​​​

Alternative to Water Softener​​​

ป้องกันการเกิดเชื้อลีจิโอเนลลา​

Prevent Legionella​

ตะกรันหินปูนภายในคอนเดนเซอร์ tube ของชิลเลอร์

ตะกรันหินปูนภายในคอนเดนเซอร์ tube ของชิลเลอร์​

ปัญหาตะกรันหินปูนใน Chiller
ปัญหาตะกรันหินปูน Cooling Tower

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา​

All rights reserved ©2021 ​SGI Technology​

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

โทรหาเราคลิกเลย!

follow us​

DESIGN by​

 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google