December 10, 2019

ระบบกำจัดตะกรัน: ทางเลือกใหม่ของการใช้เครื่องทำน้ำอ่อนสำหรับระบบท่อประปา

ตะกรันหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นคือคราบที่แข็งตัวและก่อตัวขึ้นจากองค์ประกอบความร้อนในระบบท่อประปา ซึ่งสมดุลของกรดแคลเซียม หรือ กรดคาร์บอนิก นั้นจะเกิดการแปรผันเมื่อมีน้ำที่แคลเซียมในปริมาณมากเกินไหลผ่านเข้าไปภายในท่อประปา บรรดาเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีการใช้น้ำเป็นหลัก

การเคลื่อนที่ของน้ำจะทำให้เกิดการสลายของสารประกอบเนื่องจากไฮโดรเจน คาร์บอเนต เป็นสารประกอบทางเคมีที่อ่อน และเมื่อเวลาผ่านไป การก่อตัวของตะกรัน หินปูน ก็จะหนาขึ้นเรื่อย ๆ และยากต่อการกำจัด ตะกรันที่ก่อตัวขึ้นภายในหรือบนพื้นผิวท่อ เครื่องทำน้ำอุ่น ระบบ R/O และอุปกรณ์ที่ใช้น้ำ ซึ่งตะกรันหรือหินปูนเหล่านี้อาจก่อให้เกิดแบคทีเรียได้

ตะกรันหรือหินปูนอาจทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ท่อตัน การเติบโตของแบคทีเรียในท่อน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากการบำรุงรักษา การเกิดสนิม การกัดกร่อนภายในท่อ น้ำกระด้าง ความดันน้ำลดลง ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

ปัจจุบันมีเคมีล้างตะกรันหลายประเภท ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสามารถทำการทดสอบและแนะนำได้ว่า อุปกรณ์สำหรับจัดการปัญหาเรื่องน้ำชนิดไหนเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด หลังจากวิเคราะห์และการทดสอบ

เครื่องกำจัดตะกรันประกอบไปด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีการตั้งโปรแกรมไว้เพื่อควบคุมยูนิตในการสร้างอิเล็กทรอนิกส์ อิมพัลส์ ภายในท่อ ซึ่งอิมพัลส์ภายในท่อจะทำการเปลี่ยนรูปร่างของผลึกแคลเซียมในน้ำ เครื่องจะมีการสร้างสนามความถี่ที่เปลี่ยนรูปร่างผลึกในน้ำขณะที่น้ำไหลผ่าน

เครื่องกำจัดตะกรันทำงานได้กับวัสดุท่อทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก ทองแดง พลาสติก PVC หรือ PE-X ซึ่งเครื่องกำจัดตะกรันจะจัดการกับคราบตะกรันหรือหินปูน และเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตะกรันหรือหินปูน ทำให้คราบเหล่านั้นสูญเสียพลังยึดเกาะ กระบวนการควบคุมอิเลคโตรโฟรีซิสที่สร้างชั้นโลหะคาร์บอเนตที่ทำหน้าที่ป้องกัน จะถูกสร้างขึ้นโดยระบบกำจัดตะกรัน

เครื่องกำจัดตะกรัน ป้องกันการเกิดตะกรันและหินปูนภายในระบบท่อและอุปกรณ์ประปา โดยอิมพัลส์จะเปลี่ยนรูปร่างของอนุภาคแคลเซียมและแมกนีเซียม ทำให้เกิดการบำบัดน้ำในรูปแบบกายภาพ และคราบตะกรันหรือหินปูนเหล่านั้นจะกลายเป็นผงละเอียดและหลุดไปกับกระแสน้ำในที่สุด ซึ่งยิ่งผลึกที่เกิดขึ้นนั้นมีรูปร่างเป็นแท่งก็จะยิ่งส่งผลดีในการป้องกันการเกิดตะกรัน

เครื่องกำจัดตะกรันจะช่วยฆ่าเชื้อในระบบท่อ จะช่วยเปลี่ยนความสมดุลระหว่างกระบวนการเกิดตะกรันและกระบวนการแก้ปัญหาโดยธรรมชาติ ส่งผลให้การก่อตัวเกิดขึ้นช้าลงและไม่เกิดการสะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการกำจัดตะกรันนั้นเร็วกว่าการก่อตัวมาก และยังเป็นการขจัดคราบสกปรกที่สะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนเกินของกรดคาร์บอนิกที่เกิดตามธรรมชาติจะช่วยละลายตะกรัน ทำให้ตะกรันถูกกำจัดออกจากท่อ

ออกไซด์จากเหล็กและทองแดงส่งผลกระทบอย่างมากต่อพื้นผิวท่อและอาจนำไปสู่การกัดกร่อนได้เมื่อเวลาผ่านไป ระบบกำจัดตะกรันจะสร้าง อิเล็กโตรโฟเรซิส เอฟเฟกต์ ซึ่งจะสร้างชั้นโลหะคาร์บอเนตที่มีหน้าที่ป้องกันท่อจากสารที่มีฤทธิ์รุนแรงที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนได้

Sources
https://www.chargerwater.com/scale-control

http://kashyaptechnology.com/how-it-works.php

http://biosolutions.co.id/index.php/vulcan-anti-scaling

http://www.eye-in-electronics.co.il/uploads/1465197737.pd

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา

Follow us

DESIGN by

All rights reserved ©2022 ​SGI Technology​