ในบ้านพักที่อยู่อาศัยของเรา มีการบริโภคน้ำอย่างต่อเรื่อง เพื่อใช้ ในกิจกรรม อาบน้ำ ซักล้าง ทำความสะอาด  น้ำกระด้าง หินปูน ตะกรันเป็นปัญหาที่ตามมาจากาการใช้น้ำ คราบตะกรัน คราบหินปูน ซึ่งเกิด จาก Ca และ Mg ในน้ำ จับตัวเกิดการทับถมบนผิวท่อ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า เกิดปัญหาท่อน้ำอุดตัน คราบตะกรันจับทีสุขภัณฑ์ ประสิทธิ์ภาพในการทำน้ำร้อนของฮีทเตอร์ลดลง ใช้ไฟฟ้ามาขึ้น อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลง ท้ายที่สุดต้องมีการใช้น้ำยาล้างตะกรันเพื่อขจัดตระกรันออก

 

     หลายๆบ้าน จึงมีการติดตั้งระบบทำน้ำอ่อนเพื่อแก้น้ำกระด้าง (Water Softener) แต่ก็ยังพบปัญหาตะกรัน/หินปูนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องมาจากเครื่องทำน้ำอ่อนต้องการการดูแลที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ในการล้างเกลือ (regeneration) หรือ เปลี่ยนเรซิน สุดท้ายเมื่อการดูแลไม่ทั่วถึง จึงทำให้การมีเครื่องทำน้ำอ่อนและไม่มีไม่แตกต่างกัน 

 

     Vulcan เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ Physical Water Treatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรัน หรือ หินปูน ให้หมดประสิทธิ์ภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันหินปูน แบบไม่เอาออกจากน้ำ Vulcanเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดแทนเครื่องทำน้ำอ่อน

 

บ้านที่พักอาศัย Calmat

ปัญหาตะกรันใน Application นี้​

เกิดตะกรันสะสมภายในท่อน้ำ สุขภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง ฮีทเตอร์ทำน้ำร้อน เมื่อเกิดตะกรันสะสมปริมาณมากตามก๊อกน้ำ ท่อ ฝักบัว รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ ทำให้ทำความสะอาดยาก น้ำไหลไม่สม่ำเสมอ ชำรุด ขณะเดียวกันถ้าตะกรันสะสมตัวในฮีทเตอร์ทำน้ำร้อน จะทำให้อุปกรณ์กินไฟมากขึ้น และท้ายที่อุปกรณ์ช็อตเสียหาย  จนต้องเปลี่ยนชุดใหม่ในที่สุด​

Technology (The 3 VULCAN Effects)​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ล้างคอนเดนเซอร์,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง

1. VULCAN reduces scaling on surfaces

(ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่บนพื้นผิว)

2. VULCAN sanitizes the piping system

(สลายตะกรันเดิม ลดปริมาณสนิมและแบคทีเรีย)​

3. VULCAN prevents rust and corrosion​

(ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน)

ติด VULCAN Electronic Anti-Scale ที่ไหน?​​​

Value​

ประหยัดพลังงาน 5-20%​

Reduce Energy Usage​ 5-20%​

ทดแทนการใช้เคมี​

No Chemical​

ลดการบำรุงรักษาอุปกรณ์​​

No Maintenance​​

ทดแทน เครื่องทำน้ำอ่อน​​

Alternative to Water softener​​

ไม่มีการทำความสะอาดท่อ​

No Tube Cleaning​​

Vulcan effects​

เคมีล้างตะกรัน,แก้ท่อตัน,เครื่องกำจัดตะกรัน,
เครื่องกำจัดตะกรัน,น้ํายาล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน
เคมีล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน

ฝักบัว​

Rain shower​

รางระบายน้ำ​

Drainage trough​

ฮีทเตอร์ต้มน้ำ​

Heating element in a hot water tank​

บ้านที่พักอาศัย Calmat​

ในบ้านพักที่อยู่อาศัยของเรา มีการบริโภคนำ้อย่างต่อเรื่อง เพื่อใช้ ในกิจกรรม อาบน้ำ ซักล้าง ทำความสะอาด  นำ้กระด้าง หินปูน ตะกรันเป็นปัญหาที่ตามมาจากาการใช้น้ำ คราบตะกรัน คราบหินปูน ซึ่งเกิด จาก Ca และ Mg ในนำ้ จับตัวเกิดการทับถมบนผิวท่อ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า เกิดปัญหาท่อน้ำอุดตัน คราบตะกรันจับทีสุขภัณฑ์ ประสิทธิ์ภาพในการทำน้ำร้อนของฮีทเตอร์ลดลง ใช้ไฟฟ้ามาขึ้น อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลง ท้ายที่สุดต้องมีการใช้น้ำยาล้างตะกรันเพื่อขจัดตระกรันออก

 

หลายๆบ้าน จึงมีการติดตั้งระบบทำน้ำอ่อนเพื่อแก้น้ำกระด้าง (water softener) แต่ก็ยังพบปัญหาตะกรัน/หินปูนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องมาจากเครื่องทำน้ำอ่อนต้องการการดูแลที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ในการล้างเกลือ (regeneration) หรือ เปลี่ยนเรซิน สุดท้ายเมื่อการดูแลไม่ทั่วถึง จึงทำให้การมีเครื่องทำน้ำอ่อนและไม่มีไม่แตกต่างกัน 

 

Vulcan เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ physical watertreatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรัน หรือ หินปูน ให้หมดประสิทธิ์ภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันหินปูน แบบไม่เอาออกจากน้ำ Vulcanเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดแทนเครื่องทำน้ำอ่อน

 

Technology

(The 3 Vulcan effects)​​

Location to install​​

Vulcan Effects​

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ระบบประหยัดพลังงาน,ล้างคอนเดนเซอร์,ล้างชิลเลอร์,การบำรุงรักษา Chiller,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน
Calmat อุปกรณ์ป้องกันตะกรันสำหรับใช้ในบ้านเรือนที่พักอาศัย

1st VULCAN Effect

2nd VULCAN Effect​

3rd VULCAN Effect​

ปัญหาตะกรันหินปูนที่สุขภัณฑ์ ฝักบัว
ปัญหาตะกรันหินปูนที่สุขภัณฑ์

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา​

All rights reserved ©2021 ​SGI Technology​

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

โทรหาเราคลิกเลย!

follow us​

DESIGN by​

 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google