หยุดตะกรัน  ลดค่าใช้จ่าย  ไม่เปลืองแรงทำความสะอาด​

     พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ปริมาณความต้องการการใช้พลังงานนับวันเพิ่มสูงขึ้น ตามความเจริญของเศรษฐกิจและความก้าว

หน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการประหยัดพลังงาน

     โรงงาน หรืออาคารขนาดใหญ่ประเภทโรงพยาบาลเป็นอาคารประเภทหนึ่งที่มีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศมีการใช้พลังงานสูง เนื่องจากเป็นอาคารที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีการใช้พลังงานต่อเนื่อง หากได้รับการดูแลให้มีการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้เป็นจำนวนมหาศาล พลังงานที่ใช้ในอาคารประเภทโรงพยาบาลมีสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศมากถึง 58.3 % ส่วนมากใช้ระบบปรับอากาศเป็นแบบรวมศูนย์ (Central Air – Conditioning System) มีการระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller) เนื่องจากเหมาะสมกับอาคารซึ่งจะประหยัดกว่าระบบอื่นๆ ดังนั้นหากทำการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าด้านระบบปรับอากาศ จะสามารถลดการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าระบบอื่นลงได้ และไม่กระทบกับผู้ใช้อาคาร ทั้งยังเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการอนุรักษ์พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในภาพรวม

 

วิธีแก้ไขคือ

วิธีแก้ปัญหาแบบทั่วๆไป

1. การใช้ระบบทำน้ำอ่อน​

2. การเติม และล้างด้วยสารเคมี

ใช้ระบบทำน้ำอ่อนในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำให้ค่าตะกรันในน้ำลดลง เปลี่ยนจากน้ำกระด้างเป็นน้ำอ่อน เพื่อลดปัญหาคราบตะกรันในระบบ ระบบจำเป็นต้องมีการจัดการที่แม่นยำเพื่อให้สารกรอง และเกลือที่ใช้ในระบบทำน้ำอ่อนเพียงพอกับระบบ จึงใช้งานได้ผล และท้ายที่สุดยังเกิดปัญหาตะกรัน และต้องมีการล้างด้วยกรด ในวิธีที่2​

เป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ปลายทาง คือ การถอดอุปกรณ์ต่างๆมาล้างด้วยกรด และต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการทำความสะอาด ยิ่งล้างบ่อย ยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดการกัดกร่อน ทั้งต้องหยุดระบบ เสียพลังงานในการ Shut down ระบบ และเสียค่าใช้จ่ายในการล้างแต่ละครั้ง​

แต่ทั้ง 2 วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายเป็นประจำต่อเนื่องและไม่สามารถแก้ปัญหาตะกรันได้​

วิธีแก้ปัญหาแบบ LOW CHEMICAL TREATMENT

VULCAN WE TECHNOLOGY​

การใช้ Low chemical water treatment หรือ การเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรันให้หมดสภาพในการยึดติด ควบคู่กับการใช้เคมีเอนไซม์แบบย่อยสลายได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ปัญหาแบบระยะยาว โดยแก้ปัญหาคราบตะกรันแข็งฝังแน่น และทำให้ตะกรัน/หินปูนแข็งเก่ามีปริมาณลดลง รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ ป้องกันสาหร่าย ตะไคร่น้ำ และสิ่งมีชีวิตไม่ให้มีในระบบ ดูแลระบบง่าย ไม่ซับซ้อน ลดการใช้แรงงานคนลงได้​

ลดค่าใช้จ่ายของสารกรอง และช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาด ล้างออกง่ายขึ้น​

ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบ​

ลดความเสี่ยงที่เครื่องจักรจะชำรุดเสียหาย ลดการ Shut down ระบบ​

ลดปริมาณการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม​

ตะกรัน และการสิ้นเปลืองพลังงาน (Condenser Approach Temperature)​

ตะกรันใน Tube Chiller

ไม่ใช้สารเคมี​

ไม่ใช้สารเคมี​

ไม่ใช้สารเคมี​

ไม่พบตะกรันแข็งใหม่​

ตะกรันใน Filler Cooling Tower

ลดปริมาณการใช้สารเคมี​

สิ่งมีชีวิตใน Cooling Tower​

หลังใช้ VULCAN WE
ลดปริมาณการใช้สารเคมี​

หยุดตะกรัน  ลดสารเคมี
ไม่ต้อง Shut down ระบบ!​

ตะกรัน/หินปูนในระบบน้ำหล่อเย็น​

ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบน้ำหล่อเย็น อย่างไรให้หมดปัญหาตะกรันสะสม​

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา​

All rights reserved ©2021 ​SGI Technology​

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

โทรหาเราคลิกเลย!