ในโรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร หรือ ตึกสำนักงานนั้น มีการบริโภคน้ำต่อวันในจำนวนมาก เพื่อใช้ ในกิจกรรม อาบน้ำ ซักล้าง ทำความสะอาด รวมถึง สรรถนาการ น้ำกระด้างเป็นปัญหาที่ตามมาจากาการใช้น้ำ หลายๆครั้ง จึงมีการติดตั้งระบบทำน้ำอ่อนเพื่อแก้น้ำกระด้าง แต่ก็ยังพบปัญหาตะกรัน คราบหินปูน ซึ่งเกิด จาก Ca และ Mg ในน้ำ จับตัวเกิดการทับถมบนผิวท่อ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า เกิดปัญหาท่อน้ำอุดตัน คราบตะกรันจับทีสุขภัณฑ์ ประสิทธิ์ภาพในการทำน้ำร้อนของฮีทเตอร์ลดลง ใช้ไฟฟ้ามาขึ้น อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลง ท้ายที่สุดต้องมีการใช้น้ำยาล้างตะกรันเพื่อขจัดตระกรันออก

Vulcan เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ physical watertreatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรันให้หมดประสิทธิ์ภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันแบบไม่เอา Ca และ Mg ออกจากน้ำ ซึ่งแตกต่างจากการทำน้ำอ่อน

 

Heater ท่อน้ำ / สุขภัณฑ์​

ปัญหาตะกรันใน application นี้​

เกิดตะกรันสะสมภายในท่อน้ำ สุขภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง ฮีทเตอร์ทำน้ำร้อน เมื่อเกิดตะกรันสะสมปริมาณมากตามก๊อกน้ำ ท่อ ฝักบัว รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ ทำให้ทำความสะอาดยาก น้ำไหลไม่สม่ำเสมอ ชำรุด ขณะเดียวกันถ้าตะกรันสะสมตัวในฮีทเตอร์ทำน้ำร้อน จะทำให้อุปกรณ์กินไฟมากขึ้น และท้ายที่อุปกรณ์ช็อตเสียหาย  จนต้องเปลี่ยนชุดใหม่ในที่สุด

Technology (The 3 Vulcan effects)​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ล้างคอนเดนเซอร์,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง

1. Vulcan reduces scaling on surfaces

1st Vulcan Effect  ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่บนพื้นผิว​​

2. Vulcan sanitizes the piping system

2nd Vulcan Effect สลายตะกรันเดิม ลดปริมาณสนิมและแบคทีเรีย​

3. Vulcan prevents rust and corrosion​

3rd Vulcan Effect ป้องกันการกัดกร่อน

Location to install​

ระบบประหยัดพลังงาน,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน,น้ํายาล้างตะกรัน,ล้างชิลเลอร์,การประหยัดพลังงานในโรงงาน

ตำแหน่งติดตั้ง Vulcan มีดังนี้
     หมายเลข 1 ติดตั้งบริเวณท่อส่งน้ำเข้าตัวอาคาร
     หมายเลข 2 ติดตั้งบริเวณท่อส่งน้ำร้อนเข้าตัวอาคาร
     หมายเลข 3 ติดตั้งบริเวณระบบท่อของสระน้ำ

Value​

ประหยัดพลังงานที่ฮีทเตอร์​

Reduce energy usage​

ทดแทนการใช้เคมี​

No Chemical​

ลดการบำรุงรักษาอุปกรณ์​​

No maintenance​​

ทดแทน เครื่องทำน้ำอ่อน​​

Alternative to Water softener​​

ไม่มีการทำความสะอาดท่อ​

No Tube Cleaning​​

Vulcan effects​

เคมีล้างตะกรัน,แก้ท่อตัน,เครื่องกำจัดตะกรัน,
เครื่องกำจัดตะกรัน,น้ํายาล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน
น้ํายาล้างตะกรัน,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน,กำจัดตะกรัน
กำจัดตะกรัน,แก้ท่อตัน,ระบบประหยัดพลังงาน,เครื่องกำจัดตะกรัน
เคมีล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

สระว่ายน้ำ​

Pool chlorinator​

โถสุขภัณฑ์​

Toilet bowl​

กาต้มน้ำ​

Inside a kettle​

ท่อน้ำ​

Piping system​

ฮีทเตอร์ต้มน้ำ​

Heating element in a hot water tank​

Heater

ท่อน้ำ / สุขภัณฑ์​​

ในโรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร หรือ ตึกสำนักงานนั้น มีการบริโภคน้ำต่อวันในจำนวนมาก เพื่อใช้ ในกิจกรรม อาบน้ำ ซักล้าง ทำความสะอาด รวมถึง สรรถนาการ น้ำกระด้างเป็นปัญหาที่ตามมาจากาการใช้น้ำ หลายๆครั้ง จึงมีการติดตั้งระบบทำน้ำอ่อนเพื่อแก้น้ำกระด้าง แต่ก็ยังพบปัญหาตะกรัน คราบหินปูน ซึ่งเกิด จาก Ca และ Mg ในน้ำ จับตัวเกิดการทับถมบนผิวท่อ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า เกิดปัญหาท่อน้ำอุดตัน คราบตะกรันจับทีสุขภัณฑ์ ประสิทธิ์ภาพในการทำน้ำร้อนของฮีทเตอร์ลดลง ใช้ไฟฟ้ามาขึ้น อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลง ท้ายที่สุดต้องมีการใช้น้ำยาล้างตะกรันเพื่อขจัดตระกรันออก

Vulcan เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ physical watertreatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรันให้หมดประสิทธิ์ภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันแบบไม่เอา Ca และ Mg ออกจากน้ำ ซึ่งแตกต่างจากการทำน้ำอ่อน

Technology

(The 3 Vulcan effects)​​

Location to install​​

ตำแหน่งติดตั้ง Vulcan มีดังนี้
 หมายเลข 1 ติดตั้งบริเวณท่อส่งน้ำเข้าตัวอาคาร
 หมายเลข 2 ติดตั้งบริเวณท่อส่งน้ำร้อนเข้าตัว                    อาคาร
 หมายเลข 3 ติดตั้งบริเวณระบบท่อของสระน้ำ
​​

Vulcan effects​

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา​

Email : info@sgi-technology.com
Tel : 061 578 9986​

All rights reserved ©2019 ​SGI Technology​

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.