เครื่องกำจัดตะกรัน,ระบบประหยัดพลังงาน,ล้างคอนเดนเซอร์,ล้างชิลเลอร์,การบำรุงรักษา Chiller,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน

     ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรในการผลิต ขึ้นรูป ชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ การดูแลรักษาเครื่องจักรให้ไม่เกิดปัญหาเครื่องจักรสะดุดหรือหยุดเดินกะทันหันนั้น เพิ่ม Overall Equipment Effectiveness (OEE) ส่วนหนึ่งสามารถทำได้โดยการจัดการดูแลรักษาระบบการระบายความร้อนของเครื่องจักรเหล่านี้ให้ปราศจากปัญหาตะกรัน คราบหินปูนสะสมตัว เมื่อตะกรัน หินปูนสะสมตัวจะทำให้เครื่องจักรระบายความร้อนไม่ออก กำลังการผลิตลดลง และอาจส่งผลถึงขั้นทำให้เครื่องจักรหยุดทำงานหรือเสียหายได้       

     VULCAN เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ Physical Water Treatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรัน หินปูนให้หมดประสิทธิภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันแบบไม่เอา Ca และ Mg ออกจากน้ำ VULCAN เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดแทนเครื่องทำน้ำอ่อนและการใช้สารเคมี และ VULCAN ยังช่วยจัดการปัญหาตะกรันและหินปูนที่เกิดขึ้นใน Molding ขึ้นรูปพลาสติกต่างๆได้ด้วย

 

Heat Exchanger 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน​

ปัญหาตะกรันใน Application นี้​

ผลกระทบของคราบตะกรัน คราบหินปูน ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (ทั้งแบบ Heat Plate และแบบ Shell and Tube) ของเครื่องจักร ส่งผลให้  ต้องหยุดการเดินเครื่องบ่อยครั้ง เพื่อมาทำความสะอาดอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อใช้คน และสารเคมีต่างๆในการล้างทำความสะอาด หรือถ้าสะสมตัวมากอาจทำให้เครื่องจักรหยุดทำงาน ผลิตได้ไม่เต็มกำลัง รวมไปถึงสิ้นเปลืองพลังงาน  ใช้ไฟมากขึ้น​​

Technology (The 3 VULCAN Effects)​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ล้างคอนเดนเซอร์,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง

1. VULCAN reduces scaling on surfaces

(ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่บนพื้นผิว)

2. VULCAN sanitizes the piping system

(สลายตะกรันเดิม ลดปริมาณสนิมและแบคทีเรีย)​

3. VULCAN prevents rust and corrosion​

(ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน)

ติด VULCAN Electronic Anti-Scale ที่ไหน?​​

Value​

ประหยัดพลังงาน 5-20%​

Reduce Energy Usage​ 5-20%​

ทดแทนการใช้เคมี​

No Chemical​

ลดการบำรุงรักษาอุปกรณ์​​

No Maintenance​​

ทดแทน เครื่องทำน้ำอ่อน​​

Alternative to Water Softener​​

ลดการทำความสะอาดเครื่องจักร​

Reduce Cleaning​

Vulcan Effects​

เคมีล้างตะกรัน,แก้ท่อตัน,เครื่องกำจัดตะกรัน,
เครื่องกำจัดตะกรัน,น้ํายาล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน
น้ํายาล้างตะกรัน,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน,กำจัดตะกรัน
กำจัดตะกรัน,แก้ท่อตัน,ระบบประหยัดพลังงาน,เครื่องกำจัดตะกรัน
เคมีล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน

สระสแตนเนอร์ของ

เครื่องลบคมแบบแรงดันสูงน้ำ​

Strainer of High-Pressure

Water Deburring machine​

หัวจ่ายน้้าแรงดันของ

เครื่องลบคมแบบแรงดันสูง​

Nozzle of High-Pressure Water Deburring machine​

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ​

Shell&Tube heat exchanger​

หัวกระจายน้ำของเครื่องจักร​

Water injection​

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น​

Gasket plate heat exchanger​

Heat exchanger
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน​

ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรในการผลิต ขึ้นรูป ชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ การดูแลรักษาเครื่องจักรให้ไม่เกิดปัญหาเครื่องจักรสะดุดหรือหยุดเดินกระทันหันนั้น เพิ่ม Overall Equipment Effectiveness (OEE) ส่วนหนึ่งสามารถทำได้โดยการจัดการดูแลรักษาระบบการระบายความร้อนของเครื่องจักรเหล่านี้ให้ปราศจากปัญหาตะกรัน คราบหินปูนสะสมตัว เมื่อตะกรัน หินปูนสะสมตัวจะทำให้เครื่องจักรระบายความร้อนไม่ออก กำลังการผลิตลดลง และอาจส่งผลถึงทำให้เครื่องจักรหยุดทำงานหรือเสียหาย      
Vulcan เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ physical watertreatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรัน/หินปูนให้หมดประสิทธิ์ภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันแบบไม่เอา Ca และ Mg ออกจากน้ำ Vulcanเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดแทนเครื่องทำน้ำอ่อนและการใช้สารเคมี
Vulcan ยังช่วยจัดการปัญหาตะกรันและหินปูนที่เกิดขึ้นใน mold ขึ้นรูปพลาสติกต่างได้ด้วย

Technology

(The 3 Vulcan Effects)​​

ติด VULCAN Electronic Anti-Scale ที่ไหน?​​​

Vulcan effects​

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

เครื่องกำจัดตะกรัน,น้ํายาล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น​

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น​

** After หินปูน ตะกรันอ่อนตัวลง **

ลดเวลาปิดเครื่องของเครื่องจักร​

Reduce down time​

เคมีล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน

แม่พิมพ์ MOLD ขึ้นรูป​

1st VULCAN Effect

2nd VULCAN Effect​

3rd VULCAN Effect​

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา​

All rights reserved ©2021 ​SGI Technology​

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

โทรหาเราคลิกเลย!