โรงงานผลิตอาหาร หรือห้องเย็น โรงน้ำแข็ง ทำความเย็นโดยระบบแอมโมเนียชิลเลอร์ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานสูงมาก โดยโรงงานบางแห่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนนี้สูงถึง 70-80% ของการใช้พลังงานทั้งหมด โรงงานเหล่านี้จำนวนมากที่ยังคงใช้งานระบบทำความเย็นอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมองข้ามการบำรุงรักษาการระบายความร้อนของระบบด้วย Evaporative Condenser ทำให้โรงงานสูญเสียโอกาสในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องสิ้นเปลืองพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์

การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นไม่ได้มีเพียงแต่การเลือกคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น

     หากแต่ยังมีปัจจัยเรื่อง การบำรุงรักษาประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของ Evaporative Condenser ด้วย โดยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนคือตะกรันในน้ำ

     Vulcan เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ physical watertreatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรัน/หินปูนให้หมดประสิทธิ์ภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันแบบไม่เอา Ca และ Mg ออกจากน้ำ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน Vulcanเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดแทนเครื่องทำน้ำอ่อนและการใช้สารเคมี

 

Evaporative Condenser​

สาเหตุที่ตะกรันทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน​

เกิดตะกรันสะสมตัวใน Evaporative Condener จะส่งผลโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนต่ำ ส่งผลให้ระบบแอมโมเนียชิลเลอร์ใช้พลังงานสูงขึ้น การบำรุงรักษาที่ดีคือการทำให้การระบายความร้อนของแอมโมเนียชิลเลอร์มีประสิทธิภาพที่สูงอยู่เสมอ แต่โดยทั่วไปคุณภาพน้ำที่โรงงานใช้ไม่เหมาะสม แม้จะมีการเติมสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ จึงทำให้มีตะกรันสะสมในที่สุด 

    โดยตะกรันที่มีความหนาเพียง  1 มิลลิเมตร จะทำให้ระบบทำความเย็นด้วยแอมโมเนียชิลเลอร์สูญเสียประสิทธิภาพในการระบายความร้อนไปถึง  35% โดยประมาณ มีผลทำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นในการทำความเย็นที่ต้องการ

 

ติด Vulcan Electronic anti-scale system  ที่ไหน​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ระบบประหยัดพลังงาน,ล้างคอนเดนเซอร์,ล้างชิลเลอร์,การบำรุงรักษา Chiller,ขจัดคราบ ตะกรัน หินปูน

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

Technology (The 3 Vulcan effects)​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ล้างคอนเดนเซอร์,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง

1. Vulcan reduces scaling on surfaces

1st Vulcan Effect  ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่บนพื้นผิว​​

2. Vulcan sanitizes the piping system

2nd Vulcan Effect สลายตะกรันเดิม ลดปริมาณสนิมและแบคทีเรีย​

3. Vulcan prevents rust and corrosion​

3rd Vulcan Effect ป้องกันการกัดกร่อน

Value​

ประหยัดพลังงาน

Reduce energy usage​

ทดแทนการใช้เคมี​

No Chemical​

ลดการบำรุงรักษาอุปกรณ์​​

No maintenance​​

ไม่มีการทำความสะอาดท่อ

No Tube Cleaning

ROI ไม่เกิน 2 ปี​

ROI not over 2 years​

ไม่มีการกัดกร่อนในระบบ​​​

Non corrosion effect in system​​

ทดแทน scale inhibitor​

Alternative to scale inhibitor​

Vulcan effects​

เคมีล้างตะกรัน,แก้ท่อตัน,เครื่องกำจัดตะกรัน,

Before

After

Technology

(The 3 Vulcan effects)​

Before

After

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา​

Email : info@sgi-technology.com
Tel : 061 578 9986​

All rights reserved ©2019 ​SGI Technology​

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.