ระบบปรับอากาศเป็นส่วนที่ใช้ไฟฟ้าเป็นสัดส่วนมากที่สุดในอาคารพาณิชย์และโรงงาน  ดังนั้นหากระบบปรับอากาศแบบ  water cooled Chiller มีประสิทธิ์ภาพการระบายความร้อนไม่ดีอันเนื่องมาจาก ตะกรัน/หินปูน ทำให้มีการใช้ไฟมากขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อค่าไฟฟ้าโดยรวม ยิ่งตะกรันหินปูนหนามากขึ้น ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนความร้อนยิ่งน้อยลง เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ชิลเลอร์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราดูค่าประสิทธิภาพการระบายความร้อนความร้อนของ Chiller ได้จาก Condenser Approach Temperature

Vulcan เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ physical watertreatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรัน/หินปูนให้หมดประสิทธิ์ภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันแบบไม่เอา Ca และ Mg ออกจากน้ำ Vulcanเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดแทนเครื่องทำน้ำอ่อนและการใช้สารเคมี

 

ชิลเลอร์ – คูลลิ่งทาวเวอร์ (Chiller – Cooling Tower)​

ปัญหาตะกรันที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

ผลกระทบของคราบตะกรัน คราบหินปูน ในชิลเลอร์ (ทั้ง แบบ Heat plate แบบ Shell and Tube) และ คูลลิ่งทาวเวอร์ ส่งผลให้ เพิ่มอุณหภูมิแอปโพรชของชิลลเอร์ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนต่ำลง ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ ชิลเลอร์ ใช้พลังงานมากขึ้น ประสิทธิภาพต่ำลง อีกทั้งเมื่อมีคราบตะกรันสะสมตัวที่คูลลิ่งทาวเวอร์มาก ก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลา ซึ่งเชื้อนี้มีผลกระทบร้ายแรงถึงขั้นทำให้คนที่รับเชื้อเสียชีวิตได้

 

หมายเหตุ : อุณหภูมิแอปโพรชของคอนเดนเซอร์ (Approach Temperature Condenser) คือ ผลต่างระหว่างอุณหภูมิทางเข้าของของไหลตัวกลางที่เข้าสู่อุปกรณ์ถ่านโอนความร้อน กับอุณหภูมิทางออกของของไหลที่ถูกปรับอุณหภูมิ ผลต่างของอุณหภูมิหรืออุณหภูมิแอปโพรช แสดงถึงความสามารถของอุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยที่อุณหภูมิแอปโพรชน้อยแสดงถึงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของตัวอุปกรณ์มีประสิทธิภาพที่ดี

 

Technology (The 3 Vulcan effects)​

ติด Vulcan Electronic anti-scale system ที่ไหน?​​

Value​

ชิลเลอร์ – คูลลิ่งทาวเวอร์

( Chiller – Cooling Tower)​

Technology

(The 3 Vulcan effects)​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ระบบประหยัดพลังงาน,ล้างคอนเดนเซอร์,ล้างชิลเลอร์,การบำรุงรักษา Chiller

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ล้างคอนเดนเซอร์,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง

1. Vulcan reduces scaling on surfaces

1st Vulcan Effect  ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่บนพื้นผิว​​

2. Vulcan sanitizes the piping system

2nd Vulcan Effect สลายตะกรันเดิม ลดปริมาณสนิมและแบคทีเรีย​

3. Vulcan prevents rust and corrosion​

3rd Vulcan Effect ป้องกันการกัดกร่อน

เครื่องกำจัดตะกรัน,ตะกรัน,กำจัดตะกรัน,การบำรุงรักษา Chiller,ล้างชิลเลอร์,ล้างคอนเดนเซอร์

ประหยัดพลังงาน

Reduce energy usage​

ทดแทนการใช้เคมี​

No Chemical​

ลดการบำรุงรักษาอุปกรณ์​​

No maintenance​​

ไม่มีการทำความสะอาดท่อ

No Tube Cleaning

ROI ไม่เกิน 2 ปี​

ROI not over 2 years​

ไม่มีการกัดกร่อนในระบบ​​​

Non corrosion effect in system​​

ทดแทน scale inhibitor​

Alternative to scale inhibitor​

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

Vulcan effects​

เคมีล้างตะกรัน,แก้ท่อตัน,เครื่องกำจัดตะกรัน,
เครื่องกำจัดตะกรัน,น้ํายาล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน

Before

After

Before

After

chiller Sefar​

หน้าจอ high approach temperature​

เครื่องกำจัดตะกรัน,น้ํายาล้างตะกรัน,กำจัดตะกรัน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น​

Before

After

Before

After

Before

After

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา​

Email : info@sgi-technology.com
Tel : 061 578 9986​

All rights reserved ©2019 ​SGI Technology​

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.